Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pewli Ślemieńskiej „MICHAEL” z siedzibą w Pewli Ślemieńskiej, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, zrzesza osoby działające na rzecz społeczności lokalnej, prowadząc działalność wspierającą rozwój kulturalny i gospodarczy Pewli Ślemieńskiej.

Aktualny STATUT Stowarzyszenia 

Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2016

 Strona na FB