ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Pewli Ślemieńskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn. Wykonaniu projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, realizacja robót związanych z budową zewnętrznego komina spalinowo – wentylacyjnego, wymianą kotła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacja c.o. i uporządkowaniem pomieszczenia kotłowni w niezbędnym zakresie dla potrzeb ogrzewania istniejącego budynku plebani w  Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej ul. Krakowska 144 34-331 Świnna.

Wszystkie niezbędne informacje w sprawie niniejszego przetargu są zawarte w poniższych załącznikach:

Zaproszenie Ofertowe
ROZMIAR: 277.6 KB  ·  POBRAŃ: 143
Wzór umowy
ROZMIAR: 285.3 KB  ·  POBRAŃ: 7
Formularz ofertowy
ROZMIAR: 190.7 KB  ·  POBRAŃ: 6
Oświadczenie
ROZMIAR: 166.3 KB  ·  POBRAŃ: 9
Wykaz osób
ROZMIAR: 145.9 KB  ·  POBRAŃ: 15
Wykaz robót budowlanych
ROZMIAR: 143.9 KB  ·  POBRAŃ: 8
Audyt energetyczny plebanii
ROZMIAR: 201.0 KB  ·  POBRAŃ: 6
OPZ Kotłownia
ROZMIAR: 575.8 KB  ·  POBRAŃ: 5