Pewel Ślemieńska

Parafia pw. NMP Królowej Polski – Księża Michalici

Strona 2 z 41

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ

 

Plakat

„PRAGNIENIE pragnie nas…”

W radosnej atmosferze i przy licznym udziale młodzieży z kilku parafii naszego Jeleśniańskiego Dekanatu, przeżywaliśmy w sobotę – 30 marca – Wielkopostne Spotkanie Modlitewne, którego myślą przewodnią były Chrystusowe słowa, wypowiedziane na krzyżu: PRAGNĘ!

Ks. Łukasz Brus, który przybył do nas aż z Puław, rozpoczął spotkanie od odczytania Słowa Bożego z Ewangelii wg św. Jana: „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha” (J 19, 28-30). I odwołując się do nich, opowiedział nam o wielkim pragnieniu Jezusa – o pragnieniu Bożego Serca.

A czego pragnę ja…? Czy mam pragnienia i czy moje pragnienia są zakorzenione w Bożym Sercu? Tak jak Abraham… Kiedy Abraham spotyka Boga, zaczyna marzyć – uwierzył Bogu i zaczął marzyć.

Jeśli my pośród różnych trudności, zranień, niezrozumienia w  naszych rodzinach, wspólnotach, wpuścimy w nasze życie Boga, zaczniemy znowu marzyć… Dlatego musimy mieć w sercu pragnienia, musimy tego chcieć. Chrystus tego nas właśnie uczy… Jezus mówi dziś do Ciebie, że jeżeli wpuścisz Boga w swoje życie, to to, co ci się wydaje śmiercią, staje się początkiem czegoś nowego, czegoś pięknego, czegoś życiodajnego… Zaczynasz pragnąć i nowe horyzonty się otwierają.

Pragnienie Jezusa, wypowiedziane z wysokości krzyża jest wciąż i aż do końca dziejów PRAGNIENIEM aktualnym…, bo Jego miłość do nas jest ciągle żywa, nowa i nigdy nie ustaje!

Więcej…

ROK ŚWIĘTEGO MELCHIORA

sw_melchiorŚw. Melchior Grodziecki – męczennik za wiarę
(1582? – 1619)

 

Pochodzący ze śląskiej rodziny szlacheckiej Melchior Grodziecki pozostaje nieco w cieniu innych polskich świętych. A szkoda, bo jego ogromna wiara, która sprawiła, że mimo ciężkich tortur jakim został poddany, wytrwał w wierności Chrystusowi i Kościołowi, godna jest polecenia jako przykład do naśladowania. Okazją ku temu jest 400-lecie jego męczeńskiej śmierci i ogłoszony z tej okazji Rok św. Melchiora, obchodzony obecnie w Diecezji Bielsko – Żywieckiej i na całym Śląsku.
Przedstawiamy poniżej historię życia i laur męczeństwa św. Melchiora…

Potomek szlacheckiego rodu
Melchior Grodziecki pochodził z polskiego szlacheckiego rodu herbu Radwan, osiadłego we wsi Grodziec na Śląsku, między Białą i Cieszynem. Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1582 lub w 1584 jako syn Henryka i wnuk Macieja, kasztelana cieszyńskiego. Rodzina Melchiora odgrywała ważną rolę w życiu politycznym i religijnym Śląska i Moraw. Spośród trzech braci ojca Melchiora: Andrzej został kasztelanem cieszyńskim; Jan, bliski współpracownik i przyjaciel kardynała Stanisława Hozjusza, otrzymał nominację na biskupstwo ołomunieckie na Morawach; Wacław, absolwent Akademii Krakowskiej, był dziekanem kolegiaty w Brnie, także na Morawach.
Dzięki wysokiemu statusowi materialnemu rodziny, Melchior wyjechał do Wiednia, by uczyć się w tamtejszym kolegium jezuickim. Pobożny młodzieniec był dumny, kiedy w 1602 roku został przyjęty do działającej przy szkole Sodalicji Mariańskiej. Pisał w liście do rodziców: Błogą czuję radość, kochani rodzice, bo spotkało mnie wielkie szczęście, jestem przyjęty jako Sodalis do Kongregacji Mariańskiej. Tu należy dodać, że w szeregi sodalicji przyjmowano wyłącznie uczniów wyróżniających się pobożnością, ale także pilnością w nauce i zdyscyplinowaniem. Mieli oni bowiem pozytywnie oddziaływać na kolegów, a po ukończeniu nauki – na społeczeństwo.

Więcej…

REKOLEKCJE NA PROGU POSTU

„PAN CIĘ ZAWSZE PROWADZIĆ BĘDZIE”

Rekolekcje 2019_19Drodzy Bracia i Siostry, wsłuchujemy się od trzech dni w słowo Boga i za każdym razem odkrywamy, że jest to słowo, które jest blisko naszego serca, które mówi do nas, jest żywe. W przeczytanym przed chwilą pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza, usłyszeliśmy zdanie, które właściwie wystarczyłoby za całe rekolekcje; moglibyśmy zakończyć je w tym momencie i właściwie to by nam mogło wystarczyć jako program całego naszego życia. Prorok Izajasz mówi: „Pan cię zawsze prowadzić będzie…” To nie jest, drodzy, tylko informacja. To jest słowo, które ma moc! To nie jest pusty frazes, ale jest to prawda o naszym Bogu, który mówi: cokolwiek by się działo w twoim życiu, Ja będę zawsze z tobą, Ja cię będę prowadził, bo jestem Bogiem wiernym, bo ci to obiecałem…

Więcej…

Rozpocząć Wielki Post…

post-03

MÓDL SIĘ DO PANA,
ABYŚ MÓGŁ DOBRZE PRZEŻYĆ TEN CZAS

Okryj mnie, Panie, swoim miłosierdziem według twojej hojności.
W ogromie Twej dobroci zamień w proch to, co powinno umrzeć dla Ciebie.

Nie pozwól, abym przywiązywał się do tego, co moje i słabe.
Nie pozwól, abym odrzucił to, co od Ciebie pochodzi.
Prochem jestem i wszystkie moje myśli z dala są od Ciebie.

Z bólu mówić nie potrafię!
Mam jednak dobrą wolę pójścia za Twoimi wskazaniami.
Nie chcę zostawiać już nic dla siebie, ale wszystko oddać Tobie i pod Twój osąd.

Marne jest moje dzieło.
Po ludzku powinno dawno się rozpaść, ale Ty, Panie, masz w nim upodobanie.
Podtrzymujesz je i uświęcasz.
Błogosławisz każdemu dobremu postanowieniu i każdej pokucie.

Więcej…

KATOLIK i REKOLEKCJE

Nawracajcie się_01Raz w roku, najczęściej w Wielkim Poście, przeżywamy rekolekcje… Dlaczego?, i czy są one naszym obowiązkiem?
Same rekolekcje nie obowiązują pod grzechem, ale… No właśnie! Jest jednak „ale”. Moim obowiązkiem jako katolika jest troska o rozwój duchowy, o moją wiarę i o to, aby żyć nią na co dzień. A „wiara rodzi się ze słuchania”, jak poucza nas św. Paweł w liście do Rzymian (10, 17). Oczywiście nie ze słuchania byle czego…, jakiejś lawiny słów, która nas dzisiaj zewsząd zalewa. Chodzi o słuchanie Chrystusa i Jego nauki. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Kiedy popatrzymy z tej perspektywy, to rekolekcje są naszym obowiązkiem (podobnie jak Msza św., podczas której głoszone jest Słowo) – tylko tak nasza wiara może się w pełni rozwijać, a my kroczymy wtedy drogą zbawienia. Jeśli więc zaniedbujemy rekolekcje, to zaniedbujemy rozwój naszej wiary…
Zatem muszę coś zrobić, podjąć wysiłek, stąd…

Więcej…

FERIE ZIMOWE W NASZEJ PARAFII…

Zimowe_02

„Weź się nie nudź,
weź się przyłącz”

W pierwszym tygodniu ferii zimowych Stowarzyszenie „MICHAEL”, przy wsparciu parafii zorganizowało szereg różnorodnych zajęć i wydarzeń dla dzieci i młodzieży naszej miejscowości. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty, od 10 do 13, w salce pod kościołem.

Pierwszego dnia udaliśmy się na poszukiwanie błękitnego wieloryba razem z Panem Maluśkiewiczem. W tej pełnej przygód i radości podróży towarzyszył nam O!Teatr z Krakowa. Znaleźliśmy również czas na rysowanie, gry planszowe, a także by zrobić kolorowe i pachnące mydełka.
Ferie 2019_02-1

Kolejne dni były równie ciekawe. Zapraszamy na krótką relację…

Więcej…

PIERWSZE SOBOTY…

CO TO SĄ PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA?

P_soboty-01

Pierwsza sobota miesiąca lutego przypada w szczególny dzień, w święto Ofiarowania Pańskiego, które nazywamy też świętem Matki Bożej Gromnicznej. To tajemnica Maryi, która dała Kościołowi swojego Syna… Od tego momentu to „ofiarowanie” trwa przez całe Jej życie; przy biczowaniu i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu, przy zmartwychwstaniu i Jego wniebowstąpieniu. Maryja jest dla nas wzorem postawy ofiarowania się Bogu…

Więcej…

MARZENIE, KTÓRE NAZYWA SIĘ „JEZUS”

Światowe Dni MSDM_foto 7łodzieży są dla świata wielkim świadectwem wiary… – tak rozpoczął spotkanie z Młodymi papież Franciszek.

Zapraszam także i Ciebie do duchowego spojrzenia na to „świadectwo wiary”, w którym musisz odnaleźć swoje miejsce… „Wędrówka z Jezusem zawsze będzie łaską i ryzykiem (Franciszek)”

SDM_foto 5Piotr jest z Wami, aby odszukać i odnowić wiarę i nadzieję…!

Więcej…

ŚWIĘTO MŁODEGO KOŚCIOŁA „PANAMA W PEWLI”

panama 2019

PIERWSZE PRZEMÓWIENIE FRANCISZKA W PANAMIE
https://www.youtube.com/watch?v=2OLbk-5_YkA

Światowe Dni Młodzieży

Szybko minęło te dwa i pół roku…, gdy z radością jechaliśmy do Krakowa na „Pola Miłosierdzia”. Podążając w barwnej „rzece młodych całego świata” i uczestnicząc w nocnym czuwaniu oraz Mszy Posłania, przyjęliśmy papieskie wezwanie do pozostawienia wygodnej kanapy i zmieniania świata. Co z tego zostało w nas do dzisiaj…SDM Krakow_05-1

Więcej…

ZAPROSZENIE NIE TYLKO DLA DZIECI…

Zima beskidyMroźna i śnieżna zima, to nie tylko problemy z odśnieżaniem czy ogrzewaniem…, choć to jest bardzo istotne. To także piękne krajobrazy, okazja do wypoczynku, wspólnych rodzinnych zabaw. A w górach to przecież niemal obowiązek…, zwłaszcza gdy przychodzą ferie. Z radością spieszymy donieść, że nasze Stowarzyszenie „nie zasypuje gruszek w popiele…”, a może tym razem w śniegu – i wychodzi z interesującą propozycją.

Najpierw chcemy zorganizować LODOWISKO DLA DZIECI (a może i tych „starszych” dzieci). Mamy pomysł przygotowania go na małym parkingu…, ale potrzeba rak do pracy. JEŚLI KTOŚ MA TROCHĘ SZALEŃSTWA W SOBIE I CHCE SIĘ WŁĄCZYĆ, TO ZAPRASZAMY NA KRÓTKIE SPOTKANIE W TYM TEMACIE – niedziela, 20 stycznia, g. 16.30 na plebani.

Więcej…

© 2020 Parafia pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
   2 · 47 · 734 · 243304