Dziecięca Służba Maryjna, to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak, jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dzieci pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew.

Obowiązki Dziecka Maryi
– Wiernie wypełniać „Pięć zadań dziecka Maryi”.
– Przychodzić na każde spotkanie grupy.

Pięć Zadań Dziecka Maryi
– Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
– Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
– Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
– Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
– Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

Codzienny Akt Ofiarowania się Matce Bożej.

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen

Najbliższe spotkanie 02 marca.

Msza św. dla dzieci – 18 marca

http://parafiapewelslemienska.pl/galeria/?album=3&gallery=49