BETANIA – DOM PRZYJACIÓŁ JEZUSA

Betania„Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii,
gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
Urządzono tam dla Niego ucztę.
Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.
Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego
i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.
A dom napełnił się wonią olejku…”
/por. J 12, 1-11/

Młodzieżowa Wspólnota w naszej parafii, już w 2015 roku przyjęła nazwę BETANIA – nawiązując w ten sposób do ewangelicznych przyjaciół Jezusa: Łazarza, Marii i Marty. To w ich domu Jezus przebywał wielokrotnie, tam był przyjmowany z miłością i bardzo gościnnie. Można powiedzieć, że to był „dom Jego przyjaciół”: Marta krzątała się koło rozmaitych posług, Maria siedziała i z uwagą wsłuchiwała się w nauczanie Mistrza, a Łazarz… no właśnie: to po jego śmierci Jezus zapłakał a potem dokonał cudu wskrzeszenia.

To wszystko jest obrazem Wspólnoty, którą chcemy tworzyć – w jej centrum jest Jezus, a nasza Wspólnota ma być „domem przyjaciół Jezusa”:
– tu siadamy u „Jego stóp”, aby słuchać!
– podejmujemy „rozmaite” prace, aby usłużyć Jezusowi w bliźnich!
– On sam tak nas miłuje, że „płacze” nad naszymi słabościami i wciąż „wskrzesza” nas do nowego życia!

A MY…?
No właśnie, chcemy uczyć się być JEGO PRZYJACIÓŁMI. Chcemy PRZYPROWADZAĆ do Niego innych. I chcemy być takim DOMEM – BETANIĄ dla siebie nawzajem.

*  ZAPRASZAMY NA NASZE SPOTKANIA  *

Najbliższe spotkanie: PIĄTEK –  07 czerwca 2019 r.:

g. 18.00 – MSZA ŚWIĘTA

g. 18.30 – NABOŻEŃSTWO

 

 

NABOŻEŃSTWO W PIERWSZY PIĄTEK

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Po wystawieniu
Pieśń: Przyjdź, Duchu Święty (3 zw.)

Po pieśni
* Wprowadzenie w kolejny dzień Nowenny (Celebrans)

* NOWENNA do Ducha Świętego /Paulina/
Duchu Święty, Miłości przedwieczna Boga Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa * racz zgromadzonemu tu ludowi udzielić miłości Twojej * umocnij nas siedmiorakim Twoim darem, abyśmy Boga miłowali ponad wszystko i zawsze szli drogą wiary, otrzymanej na chrzcie świętym. * Ześlij swoją łaskę na nasze serca, które są dziełem Twoich Boskich rąk: * z ufnością wszyscy wołamy do Ciebie – wysłuchaj nas, Duchu Święty…

* prosimy Cię o dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych… Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

* prosimy Cię o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej… Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

* prosimy Cię o dar Umiejętności, byśmy umieli kierować się w życiu zasadami tejże wiary…  Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

* prosimy Cię o dar Rady, abyśmy we wszystkim u Ciebie szukali rady i u Ciebie ją zawsze znajdowali…  Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

* prosimy Cię o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły nas od Ciebie oderwać… Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

* prosimy Cię o dar Pobożności, abyśmy zawsze służyli Twojemu Majestatowi z synowską miłością… Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

* prosimy Cię o dar Bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża… Wysłuchaj nas, Duchu Światy!

CELEBRANS
K:
Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie, Alleluja
W: I odnowisz oblicze ziemi, Alleluja

Módlmy się:
Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

DO SERCA JEZUSOWEGO

* Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Celebrans)

* Litania do Serca Jezusowego
– rozpoczęcie: Celebrans
– wezwania na zmianę: Michał i Maksymilian
– Baranku Boży i zakończenie: Celebrans

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ

* Wprowadzenie (Celebrans)
* Odnowienie przyrzeczeń
– Deklaracja (Wiktoria P.)

* Antyfona (Do Serca Twojego)

AKT OFIAROWANIA

* Modlitwa uwielbienia
– Uwielbienie Serca Jezusowego (Weronika)

* Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
– Modlitwa: Celebrans

Pieśń: Najświętsze Serce Boże (3x)

ZAKOŃCZENIE

* Błogosławieństwo Eucharystyczne

Pieśń: Pobłogosław Jezu drogi

 

 

 

 

 

 

UWIELBIENIE SERCA JEZUSOWEGO

Słowami św. Siostry Faustyny

(Dzienniczek 1321)

 

 

Witaj, najmiłosierniejsze Serce Jezusa
Żywy zdroju wszelkich łask,
Jedyne schronienie i ucieczko nasza,
W Tobie mam nadziei blask.
Witaj Najlitościwsze Serce Boga mojego,
Niezgłębiona żywa krynico miłości,
Z której tryska życie dla człowieka grzesznego,
I zdrój wszelkiej słodkości.
Witaj otwarta Serca Najświętszego Rano,
Z którego wyszły miłosierdzia promienie,
I z której czerpać życie nam dano,
Naczyniem ufności jedynie.
Witaj dobroci Boża, niepojęta,
Nigdy niezmierzona i niezgłębiona,
Pełna miłości i miłosierdzia, lecz zawsze święta,
A jednak jesteś, jak dobra matka; ku nam pochylona.
Witaj tronie miłosierdzia, Baranku Boży,
Któryś za mnie życie złożył w ofierze,
Przed Którym się codziennie ma dusza korzy,
trwając w głębokiej wierze. Amen