BETANIA – DOM PRZYJACIÓŁ JEZUSA

Betania„Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii,
gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
Urządzono tam dla Niego ucztę.
Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.
Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego
i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.
A dom napełnił się wonią olejku…”
/por. J 12, 1-11/

Młodzieżowa Wspólnota w naszej parafii, już w 2015 roku przyjęła nazwę BETANIA – nawiązując w ten sposób do ewangelicznych przyjaciół Jezusa: Łazarza, Marii i Marty. To w ich domu Jezus przebywał wielokrotnie, tam był przyjmowany z miłością i bardzo gościnnie. Można powiedzieć, że to był „dom Jego przyjaciół”: Marta krzątała się koło rozmaitych posług, Maria siedziała i z uwagą wsłuchiwała się w nauczanie Mistrza, a Łazarz… no właśnie: to po jego śmierci Jezus zapłakał a potem dokonał cudu wskrzeszenia.

To wszystko jest obrazem Wspólnoty, którą chcemy tworzyć – w jej centrum jest Jezus, a nasza Wspólnota ma być „domem przyjaciół Jezusa”:
– tu siadamy u „Jego stóp”, aby słuchać!
– podejmujemy „rozmaite” prace, aby usłużyć Jezusowi w bliźnich!
– On sam tak nas miłuje, że „płacze” nad naszymi słabościami i wciąż „wskrzesza” nas do nowego życia!

A MY…?
No właśnie, chcemy uczyć się być JEGO PRZYJACIÓŁMI. Chcemy PRZYPROWADZAĆ do Niego innych. I chcemy być takim DOMEM – BETANIĄ dla siebie nawzajem.

*  ZAPRASZAMY NA NASZE SPOTKANIA  *

Najbliższe spotkanie: PIERWSZY PIĄTEK –  07 grudnia 2018 r.:

g. 16.00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI
g. 17.00 – MSZA ŚWIĘTA
– ADORACJA I NOWENNA DO MARYI NIEPOKALANEJ

 

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę…
* Litania do Serca Pana Jezusa…
* Akt poświecenia Sercu Pana Jezusa…

* Pieśń: Święte imię Jezus…

INTENCJA WSPÓLNEJ MODLITWY
Panie Jezu Chryste, obecny pośród nas w Najświętszej Hostii i zamieszkały przez Komunię w naszych sercach. Stajemy w pokorze przed Twoim Boskim Majestatem, pełni miłości i wdzięczności, i razem z Maryją, Twoją Niepokalaną Matką – uwielbiamy Cię.
Pozwól nam spojrzeć, Panie, na Twoją Matkę Niepokalaną, przyodzianą pięknością i wspaniałością łaski. Po­zwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Jej Niepokalanego Poczęcia.
Pragniemy razem z Maryją dziękować za te łaski, których udzielałeś nam w kończącym się roku i przez wstawiennictwo naszych świętych patronów, bł. Bronisława Markiewicza i św. Jana Pawła II, zawierzamy Ci to wszystko, co dzisiaj stanowi naszą codzienność
Przygotowując się w tej nowennie do celebrowania w liturgii tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, módlmy się z ufnością o potrzebne łaski dla nas, dla całej parafii, dla naszej Ojczyzny i Ojca Świętego Franciszka. Polecajmy także młodzież, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie oraz prośmy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Amen.

* Pieśń: Całaś piękna jest Maryjo…

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II
Składam Ci dzięki, o Chryste, za to, że dałeś nam swoją Matkę. Wraz ze słowami, które wypowiedziałeś na Krzyżu: Oto syn Twój (J 19, 26), oddałeś Ją w ręce Jana, aby mogła stać się Matką wszystkich ludzi.
Wielbimy Cię, Panie, ponieważ okazujesz swoją niezmierzoną wielkość w pokorze Twojej służebnicy. Wybrałeś Ją i przyozdobiłeś wszystkimi łaskami, wyniosłeś ponad anioły i świętych, aby nasza Święta Matka, Maryja, pełna łaski, stała się wspaniałym „cudem” Boga, Ona, do której cała ludność zwraca się z miłością i synowską wdzięcznością.

Z potężną pomocą naszej Matki, o Panie, pragniemy rozsypywać po całej ziemi owoce Twego Przymierza miłości z człowiekiem. Chcemy, żeby wszyscy ludzie Cię uznali i wielbili jako Pana i Stwórcę; aby umieli odkryć Twoją obecność w swoim życiu i cel, dla którego zostali stworzeni; aby trudzili się po to, by zajaśniał obraz, który odcisnąłeś z pełną podziwu łaskawością w sercu każdego człowieka.
Spraw, dzięki Twojej łasce, aby ten Boski obraz wymalowany w ich duszy, nie został przyćmiony przez nienawiść i przemoc wymierzoną przeciw samemu życiu, a zwłaszcza przeciw temu już poczętemu i jeszcze nie zrodzonemu; ani też przez przewrotność obyczajów lub złudne ucieczki od rzeczywistości, takie jak narkotyki czy rozwiązłość seksualna; ani [też] przez podporządkowanie się naciskowi materialistycznych ideologii…
Prosimy Cię dzisiaj, Panie, aby ci, którzy przestali Cię wielbić, wybierając drogi, które odwodzą od Ewangelii, zmienili swoje postępowanie i powrócili do Ciebie za pośrednictwem Dziewicy Maryi. A Ty, Dobra Matko, która zawsze jesteś blisko swoich dzieci i która cierpliwie czekasz na ich powrót do Kościoła, spraw, aby powrócili! Błagamy o to Boga przez Twoje wstawiennictwo! Amen.

* Pieśń: Święta Maryjo, Królowo…

WEZWANIA DO MARYI NIEPOKALANEJ
Maryjo Niepokalana, jako dzieci Twoje stoimy wobec wielu prób, które stawia nam dzisiejszy świat. Pomóż nam, Matko, przezwyciężać przejawy zła we wszystkich momentach naszego życia. Widząc w Tobie naszą Matkę, woła­my do Ciebie: Maryjo Niepokalana – módl się za nami!

Tym, którzy ośmielili się kierować losami Polski, uproś dar mą­drości, roztropności oraz cnotę miłości Ojczyzny. Zatroskani o dobro ojczyzny, którą powierzył nam Pan, wołamy do Ciebie: Maryjo Niepokalana – módl się za nami!

Najlepsza Matko, niech Twoje wstawiennictwo wyprasza dla całej Służby Liturgicznej i Wspólnoty Młodzieżowej ducha gorliwości w posłudze dla naszej Kościoła, a także wzrost na drodze wiary i świętości. Z wiarą i pokorą wołamy do Ciebie: Maryjo Niepokalana – módl się za nami!

Nam, uczestniczącym w tej nowennie, racz wyprosić błogosławieństwo Twojego Syna, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi wiary, rozpoczętej na chrzcie świętym. Wdzięcznym sercem wołamy do Ciebie: Maryjo Niepokalana – módl się za nami!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, błagamy Cię przez miłość, jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Daj nam ducha prawdziwej pokuty. Obdarz nas tym wszystkim o co Cię prosi Najświętsza Maryja Panna. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

* Pieśń: Mario, proszę, spraw…

MODLITWA ZAWIERZENIA MARYI

 Maryjo!
Przewodniczko na drogach wiary.
Twemu macierzyńskiemu orędownictwu
powierzamy nasze pielgrzymowanie drogą wiary,
która prowadzi nas do życia w komunii z Bogiem.
Ucz nas ufności, zawierzenia i współpracy
z kochającym Ojcem w naszej codzienności.

Maryjo!
Wypraszaj dar światła Bożego ducha,
abyśmy rozpoznawali Jezusa obecnego
na drogach naszego życia.
On wszystkich nas uzdalnia do przekraczania siebie
i prowadzi do pełni życia.

Maryjo!
Tobie zawierzamy czas Adwentu
I Nowy Rok Liturgiczny.
Chcemy upodobnić się do Ciebie,
zachowując wiarę, nadzieję i szczerą miłość.
Chcemy zachować żywą wieź z Jezusem Chrystusem,
Synem Bożym – naszym Zbawicielem.
Chcemy wciąż odkrywać piękno drogi naszego życia
w zjednoczeniu z Kościołem, Ciałem Chrystusa.

Maryjo!
Nasza Przewodniczko w wierze
i Gwiazdo ewangelizacji,
prowadź nas po drogach wiary. Amen.

* Modlitwa: Pod Twoją obronę…

Błogosławieństwo Eucharystyczne

* Pieśń: Przed tak wielkim sakramentem…
* Pieśń: Radością niebo brzmi cale…