Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

 1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
 2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
 3. Posiadać świadectwo urodzenia dziecka.
 4. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
 5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami: tzw. ŚWIADECTWO MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą – NIE JEST TO PARAFIA ZAMELDOWANIA, LECZ PARAFIA ZAMIESZKANIA.
 6. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
 7. Zaplanować dzień na katechezę chrzcielną. Termin Katechezy ustala duszpasterz w kancelarii parafialnej, w dniach poprzedzających chrzest.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

 • ma ukończony 16 rok życia
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (NIE JEST TO ZAŚWIADCZENIE O CHRZCIE I BIERZMOWANIU!!!).
 • nie żyje w związku niesakramentalnym
 • PARAFIA WŁASNA CHRZESTNEGO – tzn. parafia, w której zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu dłużej niż 3 miesiące!

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.


Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.