SYLWEK_ Jubileusz-01SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

W niedzielę, 21 lipca obchodziliśmy w naszej parafii uroczystość 25-lecia świeceń kapłańskich tutejszego rodaka, ks. Sylwestra Szwajcy CSMA. W podniosłej duchowej atmosferze dziękowaliśmy za ten szczególny dar, który – jak powiedział Ksiądz Proboszcz w słowach powitania – „jest darem i błogosławieństwem dla nas wszystkich. Kapłan jest znakiem łaski także dla jego rodaków, którym się cieszą i za którego winni się gorąco modlić”.

Ks. Sylwester Szwajca, michalita, przyjął święcenia kapłańskie 2 maja 1994 roku w Krakowie, z rąk J. E. śp. ks. bpa Jana Chrapka. W swojej drodze kapłańskiej posługiwał w różnych placówkach Zgromadzenia, a obecnie jest duszpasterzem w parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie /więcej informacji można przeczytać w wywiadzie udzielonym naszej parafialnej gazetce ” W drodze… ku wierchom Nr 07-08 (55-56)/

SYLWEK_ Jubileusz-06

Mszę św. dziękczynną z okazji Srebrnego Jubileuszu koncelebrowało z ks. Sylwestrem ośmiu kapłanów: jego brat, ks. Rafał Szwajca oraz rodacy – o. Krzysztof Hura i o. Łukasz Ścieszka. Ponadto współbracia michalici, ks. Tadeusz Gerlach, ks. Bogdan Galek, ks. Stanisław Słowiński, proboszcz, oraz kaznodzieja jubileuszowy – ks. Przemysław Piątek. W homilii okolicznościowej podkreślił godność powołania kapłańskiego, przypominając, że „być kapłanem to podzielić los Chrystusa we współczesnym świecie. Los kapłana jest losem Boga na świecie – mówił kaznodzieja. Jeżeli szanuje się Boga, szanuje się Jego kapłanów…” A nawiązując do licznych posług Jubilata, mówił: „Drogi Księże Sylwestrze, każdy kapłan jest obliczem Chrystusa pośród swojego ludu! Każdy kapłan jest alter Chrystus – drugim Chrystusem! Twoje ręce, Twoje usta, zdolności i talenty, Twoje całe kapłańskie życie jest uobecnianiem Chrystusa pośród Jego ludu. dzisiaj Jemu dziękujemy za Twoją obecność między nami, za Twój uśmiech, podobny do uśmiechu ks. Bronisława, za Twoje zatroskanie o dzieci i młodzież przez tyle lat, za Twoją troskę o lud Boży, a szczególnie za to, że Cię postawił na naszej drodze życia”.

SYLWEK_ Jubileusz-02Z okazji tak pięknego Jubileuszu parafianie złożyli ks. Sylwestrowi najlepsze życzenia, a całą liturgię ubogaciła Orkiestra Dęta (w której Ksiądz Jubilat kiedyś również grał), a także kapela góralska. Ta podniosła uroczystość stała się okazją do ufnej modlitwy o nowe powołania…, a pamiątkowe obrazki przypominają nam, że każdy kapłan potrzebuje modlitwy wspólnoty.

Czcigodnemu Jubilatowi życzymy więc, by w swojej kapłańskiej i zakonnej drodze nigdy nie tracił z oczu Chrystusa i z gorliwością przyprowadzał do Niego zbłąkane owieczki.