BIERZM_2019-04_1Przyjmij znamię
daru Ducha Świętego…

Poprzez posługę bpa Romana Pindla, Ordynariusza diecezji Bielsko – Żywieckiej, czterdziestu młodych Pewlan zostało umocnionych Sakramentem Ducha Świętego.

Uroczystość odbyła się 22 czerwca w godzinach południowych… W podniosłej atmosferze, przy licznym udziale rodzin i parafian, nasza Młodzież wypowiedziała głośno swoje pragnienie, „aby Duch Święty umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.

BIERZM_2019-02-1

Modlimy się, aby ci młodzi Katolicy umieli na co dzień przyznawać się do Chrystusa i bez lęku wyznawali swoją wiarę w dzisiejszym świecie. Do tego właśnie zachęcał ich Pasterz naszej Diecezji, podkreślając znaczenie sakramentu bierzmowania i przypominając, z jaką gorliwością św. Paweł głosił Chrystusa…

Po skończonej liturgii Ksiądz Biskup wręczył bierzmowanym pamiątki – Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. A przed kościołem zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie…

BIERZM_2019-07_1