Boze C_2019-28BOŻE CIAŁO…

To piękne święto, którego początek sięga XIII wieku i cudu eucharystycznego w Bolssenie (Włochy), zgromadziło wielu parafian a także gości. Tradycyjnie też parafianie przygotowali okazałe ołtarze i przystroili drogę, a Pan Bóg dał dobrą pogodę…

Służba Liturgiczna, stroje góralskie i niesione znaki – chorągwie i obrazy, sztandary OSP, Górników i Róż Różańcowych, a także doniosła gra Orkiestry Dętej – nadały temu religijnemu wydarzeniu podniosły charakter. Przypomniały nam wszystkim, że wiarę należy wyznawać publicznie, przyznawać się do niej i dawać świadectwo.

Boze C_2019-11

Tak też było w tym rBoze C_2019-34oku – wsłuchując się w treść Ewangelii przy ołtarzach przygotowanych przez Szkołę, Ochotniczą Straż Pożarną, a także mieszkańców z okolic ul. Szarotki i wreszcie w miejscu Starej Kaplicy – mogliśmy wyśpiewać dziękczynienie za to, że „Pan z nieba zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, śpiewaliśmy Suplikacje, wynagradzając za niedawne akty profanacji i obrazoburcze gesty względem Wizerunku Maryi…

Niech Bóg będzie uwielbiony w tych wszystkich, którzy dzisiaj wyszli na nasze ulice w akcie wiary… Zapraszamy do takiej postawy i wspólnej modlitwy podczas Oktawy Bożego Ciała, odprawianej każdego dnia powszedniego o godz. 18.00 (w niedzielę o godz. 10.30).