MB_logo

Prosimy o modlitwę wynagradzającą
Panu Bogu i Matce Najświętszej

„W związku z tymi bolesnymi wydarzeniami prosimy o modlitwę wynagradzającą Bogu i Matce Najświętszej za profanację” – napisał w komunikacie rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik. Z takim APELEM zwracam się do Was, Drodzy Parafianie – kochane rodziny, dzieci i młodzież, osoby chore i samotne… Doświadczamy bowiem bolesnych ataków na to, co dla nas najświętsze:
– na ikonę MB Częstochowskiej w Płocku (w Wielkim Tygodniu i w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia, a ostatnio w Warszawie (z 6 na 7 maja), na klasztorze, do którego wstąpiła św. siostra Faustyna Kowalska i właśnie stąd na cały świat wyszło orędzie Bożego Miłosierdzia;
– na znak Krzyża Świętego, sprofanowany w katedrze w Kwidzynie, w dniu 03 maja, w uroczystość NMP Królowej Polski;
– na Kościół, kapłaństwo i ludzi wierzących podczas obrazoburczego wystąpienia na Uniwersytecie warszawskim, w dniu 03 maja, w uroczystość NMP Królowej Polski.

MB Czestochowska

Przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra zarządził w Narodowym Sanktuarium Nowennę, jako modlitwę ekspiacyjną za znieważenie kopii ikony Matki Bożej, która rozpoczęła się właśnie dzisiaj, 08 maja. „Nieprzypadkowo rozpoczynamy tę modlitwę 8 maja w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przez te 9 dni po mszy św. o godz. 15.30 będziemy odmawiać różaniec w intencji wynagrodzenia Matce Bożej za znieważenia Jej wizerunku, które dokonały się w naszej ojczyźnie (…) Przez tę modlitwę chcemy wyrazić nasz ból i smutek wobec znieważania najświętszej dla nas wartości, jaką jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Podejmujemy tę modlitwę w duchu prośby wyrażonej przez episkopat Polski w komunikacie po tych czynach, które dokonały się w Warszawie”. Nie wchodzimy w polemikę z osobami, które to zrobiły. Trzeba się za nich modlić!
Mamy świadomość tego, że każdy ma prawo do swoich poglądów, jednak osoby, które dopuściły się tych czynów, powinny też uszanować wartości ważne nie tylko dla katolików, ale też dla Polaków. Bo przecież cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest elementem związanym nie tylko z życiem religijnym, ale też wpisanym na trwałe w tożsamość narodową Polaków – przypomniał Przeor Jasnej Góry.
Miejmy świadomość, że osoby, które to zrobiły, nie miały na myśli tęczy opisanej w Biblii, która jest znakiem Przymierza. Możemy o tym przeczytać w Księdze Rodzaju (9, 8-15): „Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią” – lecz symbol oznaczający coś zupełnie innego…, co jest zaprzeczeniem wierności temu Przymierzu. Potrzeba zatem naszej modlitwy wynagradzającej, także w intencji tych osób…

Zapraszamy serdecznie na Nabożeństwa Majowe w naszym kościele i na wspólną modlitwę wynagradzającą, którą podejmujemy podczas nich właśnie od 08 – 16 maja: co bardzo ważne, od uroczystości św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski, który oddał życie za wierność Ewangelii, upominając króla – do uroczystości św. Andrzeja Boboli, męczennika, Patrona Polski, który został zamordowany za wierność Ewangelii i Kościołowi. Przypadek…!?

Nic nie jest przypadkiem…, musimy umieć „czytać” znaki czasu!

NOWENNA
Modlitwa Wynagradzającą
Panu Bogu i Matce Najświętszej
08 – 16 maja

– za profanację krzyża w katedrze w Kwidzynie;
– za profanację ikony MB Częstochowskiej w Płocku i w Warszawie
– za obrazoburcze słowa wypowiedziane na uniwersytecie w Uroczystość NMP Królowej Polski

GODZ. 17.30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Akt Osobistego Oddania Matce Bożej
Suplikacje
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

 

WARTO JESZCZE POCZYTAĆ…
/Za „Niedzielą”, edycja płocka, nr 10/2003, Andrzej Ogniewski/

Znak Przymierza

„Łuk mój kładę na obłoki” – tak jest zatytułowany jeden z pięknych witraży Marka Chagalla w katedrze św. Stefana w Moguncji. W pierwszej i ostatniej Księdze Pisma Świętego jest mowa o łuku tęczy. Po potopie Bóg mówi do Noego: „A ten jest znak przymierza, który Ja zawieram z wami (…) łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią” (Rdz 9, 13). Zaś w Księdze Apokalipsy św. Jan ogląda tron Boży i tęczę dokoła niego: „a tęcza dokoła tronu – z wyglądu do szmaragdu podobna” (Ap 4, 2-3). W Piśmie Świętym zatem, podobnie jak w witrażu Chagalla, rozciąga się barwna tęcza jako znak dziejów zbawienia, jako znak Przymierza.
Tęcza jest zjawiskiem fascynującym: światło rozszczepione w kroplach wody wydaje się łączyć niebo z ziemią, Boga z ludźmi. I choć ogląda się ją jedynie krótki czas, to widok tęczy wystarcza, aby nie tylko ziemię, ale i własne życie dostrzec w nowym świetle. Tęcza mówi o wspaniałości stworzenia.
Wspaniałość stworzenia? Jest w Biblii miejsce, w którym czytamy, iż Bóg żałował, że stworzył człowieka i zasmucił się (Rdz 6, 6). Czyżby się pomylił? Czy to negatywne doświadczenie Boga z dziełem Jego rąk nie stoi w sprzeczności ze słowami, które wypowiadał po każdym etapie stwarzania: „A widział Bóg, że były dobre?”(Rdz 1, 18).
Bóg pomyślał ziemię jako przestrzeń życia dla ludzi i stworzeń. Po upadku pierwszych rodziców w ludziach zaznaczyły się jednak inne siły: agresja, brutalność, pragnienie niszczenia. Tak ludzie, jak i zwierzęta, uczynili ziemię terenem walki. Gdyby Bóg pragnął położyć kres przemocy, pozostałoby Mu tylko jedno rozwiązanie: zniszczyć całe stworzenie. Tak jednak nie postąpił. Znalazł alternatywę – przebaczenie. Znajduje ona pełny wyraz w przymierzu zawartym z Noem i jego potomstwem, to znaczy z wszystkimi narodami.
Tęcza jest znakiem tego przymierza. Możemy ja zrozumieć jako złamanie wojennego łuku. Bóg obiecuje: „nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię” (Rdz 9,11). To przymierze między Bogiem i stworzeniem jest w pewnym sensie dopełnieniem dziejów stworzenia. Ziemia nie tylko wyszła z ręki Boga, ale także jej przyszłość spoczywa w Jego rękach. Bóg jest przecież Bogiem życia, a nie śmierci. Po potopie odnawia więc ziemię i powierza ją jeszcze raz człowiekowi – Noemu i jego potomstwu – jako przestrzeń życia.
Woda chrztu nas ocala… Już nie jesteśmy skazani na ciągłe uleganie Złemu. Wezwanie do nawrócenia (Ewangelia) jest zachętą do zerwania z grzechem i do zaufania Bogu Przymierza. „Czas się wypełnił i bliskie już jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Takie są ostanie słowa dzisiejszej Dobrej Nowiny o zbawieniu…