Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Wielkanoc 2019_01-1W radosny poranek wielkanocny składamy wszystkim serdeczne życzenia, przywołując słowa św. Jana Pawła II: „Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motyw swojej wiary i przeżywa ponownie radość…”

Poruszeni słowami aniołów, „Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał”, śpiewajmy radosne ALLELUJA. To wielkanocne spotkanie niech przemienia nasze serca, a Chrystus napełnia je pokojem, wszelkim dobrem i wciąż żywym pragnieniem. Przeżywajmy te świąteczne dni we wzajemnej życzliwości, rozpamiętując treści, które  poprzez Święte Triduum Paschalne zostały zasiane w  naszych sercach…

Wielkanoc 2019_04-1

Wielkanoc 2019_05-1Wielkanoc 2019_11

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w liturgii i adoracji, za piękne i liczne uczestnictwo w Parafialnej Drodze Krzyżowej na Czerwienicę oraz w uroczystej Rezurekcji. Ubogaceni i umocnieni duchowo, stawajmy się  odważnymi świadkami Chrystusa.

Wielkanoc 2019_30

Wielkanoc 2019_19

Wielkanoc 2019_34

Wielkanoc 2019_43

Wielkanoc 2019_40

Wielkanoc 2019_48

PREZENTACJA Z DROGI KRZYŻOWEJ
WPATRUJĄC SIĘ W OBRAZ „ECCE HOMO”

Idźmy w duchu wiary za Chrystusem niosącym krzyż, który jest najwyższym wyrazem Miłości Boga do każdego z nas. I dziękujmy za Miłosierdzie, za ową Zbawczą Krew, w której zostaliśmy wykąpani, obmyci z brudu naszych win. Niech nasze serca zapłaczą, a wola skłania się ku dobru…

„Jesteś jednak straszliwie niepodobny do Tego, którym jesteś –
Natrudziłeś się w każdym z nich. Zmęczyłeś się śmiertelnie. Wyniszczyli Cię –
To się nazywa MIŁOSIERDZIE.

Przy tym pozostałeś piękny. Najpiękniejszy z synów ludzkich.
Takie piękno nie powtórzyło się nigdy później –
O, jakże trudne piękno, jak trudne.
Takie piękno nazywa się MIŁOSIERDZIE”

/Karol Wojtyła, Brat naszego Boga/

PREZENTACJA Z REZUREKCJI

„Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na drogach waszego życia”
/św. Jan Paweł II/