Plakat

„PRAGNIENIE pragnie nas…”

W radosnej atmosferze i przy licznym udziale młodzieży z kilku parafii naszego Jeleśniańskiego Dekanatu, przeżywaliśmy w sobotę – 30 marca – Wielkopostne Spotkanie Modlitewne, którego myślą przewodnią były Chrystusowe słowa, wypowiedziane na krzyżu: PRAGNĘ!

Ks. Łukasz Brus, który przybył do nas aż z Puław, rozpoczął spotkanie od odczytania Słowa Bożego z Ewangelii wg św. Jana: „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha” (J 19, 28-30). I odwołując się do nich, opowiedział nam o wielkim pragnieniu Jezusa – o pragnieniu Bożego Serca.

A czego pragnę ja…? Czy mam pragnienia i czy moje pragnienia są zakorzenione w Bożym Sercu? Tak jak Abraham… Kiedy Abraham spotyka Boga, zaczyna marzyć – uwierzył Bogu i zaczął marzyć.

Jeśli my pośród różnych trudności, zranień, niezrozumienia w  naszych rodzinach, wspólnotach, wpuścimy w nasze życie Boga, zaczniemy znowu marzyć… Dlatego musimy mieć w sercu pragnienia, musimy tego chcieć. Chrystus tego nas właśnie uczy… Jezus mówi dziś do Ciebie, że jeżeli wpuścisz Boga w swoje życie, to to, co ci się wydaje śmiercią, staje się początkiem czegoś nowego, czegoś pięknego, czegoś życiodajnego… Zaczynasz pragnąć i nowe horyzonty się otwierają.

Pragnienie Jezusa, wypowiedziane z wysokości krzyża jest wciąż i aż do końca dziejów PRAGNIENIEM aktualnym…, bo Jego miłość do nas jest ciągle żywa, nowa i nigdy nie ustaje!

To ważne słowa, które mamy nadzieję, padły na dobry grunt naszych serc… Wracajmy do tych słów, a zwłaszcza do słów Jezusa – źródła wody żywej. Zapraszamy, aby posłuchać słów ks. Łukasza, dostępnych na youtube:

 

Serdecznie dziękujemy za to piękne spotkanie, które przeżyliśmy dzięki posłudze ks. Łukasza Brusa i świadectwie Klemensa Murańki, skoczka narciarskiego, i dzięki zaangażowaniu naszego Księdza Katechety oraz oprawie muzycznej Dzieci Maryi i zespołu młodzieżowego. Dziękujemy szczególnie za obecność MŁODZIEŻY z Pewli Ślemieńskiej, z Trzebini, z Pewli Małej i Rychwałdku, z Przyborowa, z Koszarawy, z Zawoi i innych miejscowości. Dziękujemy ks. Piotrowi z Koszarawy, ks. Patrykowi z Pewli Małej, ks. Sławomirowi z Przyborowa i ks. Krzysztofowi z Trzebini.

Odpowiedzialnym za organizację całości Dekanalnego Spotkania Młodych był ks. Łukasz Kita CSMA, katecheta z Pawli Ślemieńskiej. DZIĘKUJEMY!