Panama_18SPOTKANIE…, to otwarcie serca. To gotowość, aby dawać siebie, ale także, aby przyjmować – aby chcieć przyjąć MIŁOŚĆ! Tak, to ważne słowo, często dzisiaj nadużywane, ale jest to słowo, które – można by powiedzieć – jest pierwsze, bo jest imieniem Boga, który tak nas umiłował, że Syna swego dał: posłał na spotkanie z nami. Chrystus PRAGNIE nas, naszego serca gotowego na spotkanie…

Przywołajmy tu słowa papieża Franciszka, który tak mówił do młodych w Panamie, zaledwie kilka tygodni temu:
„…życie dane nam przez Jezusa jest opowieścią o miłości, opowieścią o życiu, które chce się połączyć z naszym życiem i zapuścić korzenie w ziemi każdego z nas. To życie nie jest zbawieniem zawieszonym „w chmurze”, czekającym na pobranie, ani nową „aplikacją” Panama_16do odkrycia lub ćwiczeniem umysłowym będącym owocem technik rozwoju osobowego. Życie, jakie daje nam Bóg nie jest też „tutorialem”, przy pomocy którego można nauczyć się ostatnich nowości. Zbawienie, które daje nam Pan, jest zaproszeniem do uczestnictwa w historii miłości, która przeplata się z naszymi dziejami; która żyje i chce się zrodzić wśród nas, abyśmy mogli przynosić owoce tam, gdzie jesteśmy, jakimi jesteśmy i z kim jesteśmy. Tam Pan przychodzi, aby sadzić i by umieścić siebie; to On jako pierwszy mówi „tak” naszemu życiu. On jest zawsze pierwszy. To On pierwszy mówi „tak” naszej historii i chce, abyśmy również my powiedzieli „tak” wraz z Nim. On nas zawsze uprzedza, jest pierwszy.”

Drodzy Młodzi!
Pragnienie Jezusa, wypowiedziane z wysokości krzyża, jest wciąż i aż do końca dziejów PRAGNIENIEM aktualnym…, bo Jego miłość do nas jest ciągle żywa, nowa i nigdy nie ustaje. O niej chcemy Wam opowiedzieć i do niej zachęcić, wskazując na Jezusa, którego „życie jest opowieścią o miłości!”
ZAPRASZAMY SERDECZNIE – PRZYJDŹCIE NA WIELKOPOSTNE SPOTKANI…

Plakat

ZAPROSZENIE
skierowane jest do wszystkich MŁODYCH naszej parafii
i do tych, którzy czują się MŁODZI, choć może mają trochę więcej lat!

Młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania,
uczestniczy w tym spotkaniu obowiązkowo, w ramach comiesięcznej katechezy parafialnej.