Nawracajcie się_01Raz w roku, najczęściej w Wielkim Poście, przeżywamy rekolekcje… Dlaczego?, i czy są one naszym obowiązkiem?
Same rekolekcje nie obowiązują pod grzechem, ale… No właśnie! Jest jednak „ale”. Moim obowiązkiem jako katolika jest troska o rozwój duchowy, o moją wiarę i o to, aby żyć nią na co dzień. A „wiara rodzi się ze słuchania”, jak poucza nas św. Paweł w liście do Rzymian (10, 17). Oczywiście nie ze słuchania byle czego…, jakiejś lawiny słów, która nas dzisiaj zewsząd zalewa. Chodzi o słuchanie Chrystusa i Jego nauki. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Kiedy popatrzymy z tej perspektywy, to rekolekcje są naszym obowiązkiem (podobnie jak Msza św., podczas której głoszone jest Słowo) – tylko tak nasza wiara może się w pełni rozwijać, a my kroczymy wtedy drogą zbawienia. Jeśli więc zaniedbujemy rekolekcje, to zaniedbujemy rozwój naszej wiary…
Zatem muszę coś zrobić, podjąć wysiłek, stąd…

Zaproszenie na Rekolekcje

Na progu czterdziestodniowego czasu zwanego Wielkim Postem, zostajemy więc kolejny raz zaproszeni na REKOLEKCJE. Po co? By zadbać o wzrost wiary…, dobrze przeżyć te czterdzieści dni, a potem Wielkanoc i oczywiście całe nasze życie. Tak właśnie trzeba!

rekolekcje_wielkopostne

Tegoroczne rekolekcje poprowadzi ks. dr Rafał Kamiński CSMA. Zachęcamy do skorzystania z nauk i spowiedzi rekolekcyjnej, aby dobrze i w stanie łaski uświęcającej przeżywać cały Wielki Post…

Czwartek, 07 marca

15.00 – Rozpoczęcie rekolekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej /spotkanie rekolekcyjne w salce/

16.00 – Msza św. dla dzieci i młodzieży szkolnej

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych

 

Piątek, 08 marca 

8.00   – Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa dla dzieci /dzieci najmłodsze i klasy 0 – VI/

12.00 – Nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa dla młodzieży /klasy: VII i VIII oraz III gimnazjum/

17.30 – Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Sobota, 09 marca

DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ

7.30   – 8.00: Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
8.00   – Msza św. z nauką ogólną

9.30   – 10.30: Spowiedź dla młodzieży i dorosłych

11.30 – 12.30: Nauka i spowiedź dla dzieci i młodzieży, klasy od IV – VIII i III g.
12.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży szkolnej

15.00 – 17.30: Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
Przerwa od 16.00 – 16.30

17.30 – Różaniec za Parafię
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży szkół średnich i starszej

 

Niedziela, 10 marca 

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
Podczas mszy św. będą zbierane ofiary jako nasze podziękowanie za posługę Ojca Rekolekcjonisty na dzieła prowadzone przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła

8.00   – Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

16.00 – Msza św. z nauką ogólną