CO TO SĄ PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA?

P_soboty-01

Pierwsza sobota miesiąca lutego przypada w szczególny dzień, w święto Ofiarowania Pańskiego, które nazywamy też świętem Matki Bożej Gromnicznej. To tajemnica Maryi, która dała Kościołowi swojego Syna… Od tego momentu to „ofiarowanie” trwa przez całe Jej życie; przy biczowaniu i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu, przy zmartwychwstaniu i Jego wniebowstąpieniu. Maryja jest dla nas wzorem postawy ofiarowania się Bogu…

Postawa ofiarowania
Niech każdy z nas złoży wszystko w Niepokalanym Sercu Maryi: swoje serce i duszę, swoje grzechy i słabości, swoją rodzinę, każde cierpienie i ból – i niech prosi Maryję, aby ofiarowała to wszystko wraz z Jezusem Chrystusem na ołtarzu Bogu Ojcu. Uczyńmy to dzisiaj, w tę szczególną pierwszą sobotę i róbmy to codziennie. Pierwsza sobota jest zaproszeniem do podjęcia wynagrodzenia…

Postawa wynagradzania
W pierwszą sobotę możemy otrzymać WIELE ŁASK, które są bardzo, ale to bardzo potrzebne. Przeżywając to nabożeństwo w święto Ofiarowania Pańskiego, wzbudźmy w swoim sercu intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi:

  1. Korzystając ze spowiedzi.
  2. Przyjmując Komunię Świętą.
  3. Odmawiając jedną część Różańca Świętego.
  4. Rozmyślając przez 15 minut nad tajemnicami różańcowymi (jedną lub więcej).

To właśnie jest nabożeństwo wynagradzające za grzechy popełnione przeciwko Matce Bożej.

Wynagrodzenie składane
Niepokalanemu Sercu Maryi
i wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej

Podczas jednego z objawień fatimskich, 13 lipca 1917 r., Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. Następnie zwróciła się do nich z dobrocią i smutkiem: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. Maryja z Dzieciątkiem objawiła się siostrze Łucji i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Dlaczego ma to być pięć sobót wynagradzających? Dlaczego nie dziewięć lub np. siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej? Siostra Łucja odpowiada: Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje:
„Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze:
Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie:
Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie:
Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte:
Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte:
Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.