Wieczor Koled 2019_04

III-parafialny-konkurs-koled-1

W Niedzielę Chrztu Pańskiego (13 stycznia) przeżywaliśmy w naszej parafii spotkanie opłatkowe w formie Wieczoru Kolęd, zorganizowane dla Grup Duszpasterskich i wszystkich chętnych parafian. Poprowadziła je grupa Dzieci Maryi pod przewodnictwem p. Joanny (opiekunki), a także ks. Rafał Szwajca z „małą orkiestrą”, czyli Piotrem Ścieszką i jego córką Weroniką. A pani Beata przygotowała prezentację ze świątecznymi zdjęciami z naszego kościoła oraz z tekstami kolęd i pastorałek…


Wspólne kolędowanie okraszone było piękną grą na akordeonie, trąbce i saksofonie, a na koniec wszyscy połamaliśmy się opłatkiem, śpiewając z Dziećmi Maryi – Przekażmy sobie znak pokoju…

Wieczor Koled 2019_08Wieczor Koled 2019_013

Spotkanie zakończyło się w sali pod kościołem, gdzie członkowie Stowarzyszenia „Michael”, a także rodzice Ministrantów, Dzieci Maryi, KGW, członkowie Rady i inne osoby przygotowali smaczne ciasteczka. Wspólny poczęstunek i miłe rozmowy przypomniały nam, jak ważne są takie spotkania i że potrzeba wiele wysiłku, aby budować dobro w naszej Wspólnocie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w to radosne przeżywanie niedzieli Chrztu Pańskiego.