Szopka

Miej oczy otwarte,
aby nie umknęły ci małe cuda,
które Bóg czyni co dzień.
Żeby zobaczyć cud,
potrzebne są odpowiednie oczy
/Jason Evangelu/

 

 

RADOŚĆ, KTÓRA NIESIE NADZIEJĘ…

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy przekazujemy sobie ogrom życzliwości, ciepła, dobroci, miłości i przebaczenia. Wszystko co dobre ma jednak swoje źródło. Jest nim Nowonarodzony Zbawiciel – Jezus Chrystus. Adorujemy Go wraz z Maryją i Józefem… Upadamy na kolana, jak pasterze i składamy dary – jak Trzej Królowie. To treść dobrze przeżywanych świąt w naszych rodzinach, w parafii, w całym Kościele… Ich znakiem są budowane tradycyjne szopki, choinka, kolędnicy pukający do naszych mieszkań. Jeśli mamy „odpowiednie oczy, możemy zobaczyć ten cud – i możemy pomóc zobaczyć go innym…

Szopka 2018-1

Szopka w kościele parafialnym w Pewli Ślemieńskiej (2018)

Kolędnicy 2018  Kolędnicy Misyjni na Groniu

Kolędnicy 2018-1

Kolędnicy Misyjni w domu Parafian

W tej radosnej atmosferze życzymy, aby czas świąt Bożego Narodzenia był okazją do prawdziwego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Aby Słowo, które stało się ciałem prawdziwie zamieszkało między nami. A Nowy Rok Pański 2019 niech przyniesie wiele pięknych dni, dobre spotkania i spełnienie pragnień każdego chrześcijańskiego serca… A serce szczęśliwe jest tylko z JEZUSEM!!!

Rok z Jezusem

Zapamiętajmy w tym roku ważne słowach Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił:

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu…
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności…
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy…
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło…

Na progu Nowego Roku módlmy się, aby był on dobry w naszych rodzinach, w parafii i w całej Ojczyźnie…

Modlitwa
o dobre przeżycie nadchodzącego roku

Jezu Chryste, który jesteś Panem wieczności i czasu.
Ty, który je­steś Bogiem ciągle nowych szans.
Oto przychodzimy do Cie­bie, aby oddać Ci to wszystko,
co było treścią naszego życia w miesiącach,
które bezpowrotnie przeminęły.
Oddajemy Ci się takimi, jakimi jesteśmy.
Oddajemy Ci to wszystko, co uczynili­śmy –
nasze wzloty i nasze upadki, to, co było w nas święte,
i to, co było w nas grzeszne.
Prosimy Cię pokornie, aby cokol­wiek wydarzy się
w tym nowym roku, prowadziło nas do Cie­bie.
Błagamy, odnów w tej Eucharystii Twoje przymierze z nami,
przez które obiecałeś, że będziesz z nami
przez wszyst­kie dni, aż do skończenia świata.
Przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać.
Przymierze, którego potwierdzeniem jest Twoje Ciało za nas wydane
i Twoja Krew za nas przelana.
Na mocy tego przymierza daj nam nową szansę
oraz roz­tropność i siłę, byśmy tej szansy –
jaką jest nadchodzący rok – nie zmarnowali.
Prosimy o to Ciebie, Chryste,
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.