Kostka_01Jak co roku, w święto św. Stanisława Kostki, rozpoczynamy w naszej parafii Nowy Rok Formacyjny dla grup duszpasterskich i kandydatów do bierzmowania. Na mszy św. o godz. 18.00, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, licznie zgromadzone dzieci, młodzież i dorośli modlili się na zakończenie Triduum do św. Stanisława. Celebrans podczas homilii przypomniał krótko życiorys naszego Patrona, przypominając, że obecny rok – 2018 – jest Rokiem św. Stanisława, ustanowionym z racji 450-tej rocznicy jego świątobliwej śmierci.

Św. Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu, w październiku 1550 r., a zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie, kilka miesięcy po złożeniu ślubów zakonny w Towarzystwie Jezusowym. „Od dzieciństwa wiódł go Bóg ku cnotom wszelakim… Odznaczał się pobożnością, skromnością, uczęszczaniem do sakramentów świętych, nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, gorliwością w służeniu do Mszy św. (…) Żył jak anioł niebieski…, i oddał piękną duszę w ręce Stwórcy” – tak napisał o nim, niedługo po śmierci, jego spowiednik, o. Juliusz Fatio.

„Pokochali go wszyscy i nikomu nie był przykrym…” – mówili o nim współcześni mu. Od 1674 roku jest jednym z głównych „patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także patronem dzieci i młodzieży. Dlatego właśnie w dzień liturgicznego wspomnienia tego świętego w naszej parafii przeżywaliśmy piękne wydarzenia…

CZTERECH KANDYDATÓW zostało przyjętych do wspólnoty Ministrantów…
OŚMIU MINISTRANTÓW zostało w sposób uroczysty ustanowionych Lektorami, przyjmując albę i Krzyż Lektorski…

Rok Formacyjny 2018_10

Rok Formacyjny 2018_15

Rok Formacyjny 2018_21

SZESNASTU UCZNIÓW klasy VII złożyło prośbę o włączenie do grona kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania…

Rok Formacyjny 2018_07

Ksiądz Proboszcz udzieli dziecięcym i młodzieżowym grupom duszpasterskim (Ministrantom, Dzieciom Maryi, Młodzieżowej Wspólnocie „Betania”), Stowarzyszeniu „Michael”, a także Młodzieży klasy VII, VIII i III gimn. specjalnego błogosławieństwa, wypraszając przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki obfitości Bożych darów.
Podczas tej uroczystej mszy św. przedstawiciele grup duszpasterskich oraz rodzin naszej parafii złożyli życzenia imieninowe swemu Duszpasterzowi… A po liturgii odbyło się krótkie spotkanie z w/w Wspólnotami, przy smacznym torcie, zorganizowane przez ks. Łukasza, nowego katechetę i przy współpracy członków Stowarzyszenia.