Pewel Ślemieńska

Parafia pw. NMP Królowej Polski – Księża Michalici

Pewelskie legendy i opowieści – Grodzisko

Downi, pewnie tego nie wiycie, to haw nie było takik ludzi jako my, jono po groniak chodziły wielkoludy. Łuni to se tak mogli postwić jedno nogo na Pilsku, a drugo, podziwojcie sie, na Romance. Ji tak se ta po tyk groniak hopkali.

Więcej…

Pewel w parafii św. Mikołaja w Rychwałdzie (II)

„Roku Pańskiego 1653 Agnieszka Urbańcowa z Pewle przy połogu pierwszym bez pamięci wszelkiej będąc, potomka na świat urodziła, przy którym olsnowszy (oślepłszy) i na poły obumarszy, że też słowa wyrzec przez dwa dni nie mogła” – takie słowa notuje w w swoim dziele Rychwałda Monumenta kronikarz żywiecki Andrzej Komoniecki. 

Więcej…

FATIMA – SPOTKANIA Z MATKĄ (cz. 6)

13 PAŹDZIERNIKA 1917

W lipcu Maryja zapowiedziała, że uczyni cud, aby wszyscy uwierzyli. 13 października 1917 r. w Cova da Iria ok. 50 tys. ludzi było świadkami tzw. cudu słońca.

Więcej…

Boża Męka „z Pewli Ślemieńskiej przewieziona roku 1707”

Andrzej Komoniecki długoletni wójt Żywca, z zamiłowania malarz i kronikarz,  w swoim głównym dziele: „Chronografia albo Dziejopis Żywiecki”, pisanym na początku XVIII w.  bardzo drobiazgowo opisuje wszelkie fundacje kościelne. W sumariuszu kościołów, zamieszczonym na końcu swego dzieła, opisując fundację kościoła jeleśniańskiego odnotowuje: „Boże Męki kamienne, jedna Marcina Branki od wsi Pewlice, a druga z Pewli Ślemieńskiej przewieziona roku 1707”.

Więcej…

Pewel w parafii Gilowice i Rychwałd (I)

Kościół św. Andrzeja w Gilowicach. www.gilowice.pl/

„We wsi Gilowice (dawniej: Gielowice) stał mały kościółek od bardzo dawnych czasów, bo od kilkuset lat. Pierwotnie był to kościół parafialny i do parafii prócz Gilowic należały także wsie Łysina i Pewel. Później został kościołem filialnym do kościoła macierzystego w Rychwałdzie należącym, w dekanacie Żywieckim” – czytamy w kronice parafii Gilowice.

Więcej…

Próżno straże grób strzeżecie…

Zakończyliśmy celebrowanie głębokiego i poruszającego serca Triduum Paschalnego. Jezus zmartwychwstał i żyje, a my właśnie zasiadamy przy wielkanocnym stole i składamy sobie życzenia wielkanocne. Tymi, bez których nie można właściwie sobie wyobrazić przeżywania ostatnich dni są nasi strażacy. I nieważne, że i tym razem nie upilnowali Jezusa w grobie – dziś o ich przeszłości kilka słów i fotek.

Więcej…

O wsi Pewle i Wołochach

Nazwa wsi Pewel (Pewle) po raz pierwszy pojawia się w roku 1562 w wiekopomnym dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki sławetnego wójta żywieckiego i kronikarza  Andrzeja Komonieckiego. Naszą miejscowość najprawdopodobniej założyli  Wołosi  na przełomie XV i XVI wieku.

Więcej…

Urząd Gminny Pewel. Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego

Czy miejscowość Pewel Ślemieńska była gminą? A jeśli tak, to czy istniał herb i pieczęć gminy? Wyczerpujących odpowiedzi na te i inne pytania związane z heraldyką, a raczej godłami pieczętnymi, występującymi w powiecie żywieckim (Galicja ) od lat 60-tych dziewiętnastego wieku aż lata trzydzieste XX wieku udziela krakowski historyk Włodzimierz Budka (1894-1977). Tekst i interpunkcja oryginalna.

Więcej…

Bogactwo liturgii Triduum Pachalnego

Od Wielkiego Czwartku (13 kwietnia br.) Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, najważniejszych dni roku liturgicznego, podczas których celebruje mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Więcej…

Niedziela Męki Pańskiej i procesja z palmami

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień. W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. 

Więcej…

Strona 1 z 24

© 2017 Parafia pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
   2 · 114 · 329 · 65064